Print deze pagina Zoek door deze website

Dierenasiel Zuidwolde

De Dierenbescherming Afdeling Groningen beheert een tweetal dierenasielen, Dierenasiel Winschoten en Dierenasiel Zuidwolde. De taak van beide asielen is de opvang en herplaatsing van zwerf- en afstandsdieren. Het gaat daarbij met name om honden en katten, voor andere dieren wordt doorverwezen naar gespecialiseerde opvangadressen.

Wilt u weten welke honden en katten er op dit moment in Dierenasiel Zuidwolde zitten, kijk dan hier.  Voor een kat kunt u of het aanvraagformulier invullen of u kunt een kijkje nemen in het asiel zelf. Voor de aanwezige honden en de 'reso'katten kan dit uitsluitend via het aanvraagformulier. 

Feiten en cijfers Dierenasiel Zuidwolde:

  • in het asiel Zuidwolde zijn in 2014 139 honden opgevangen. 84 honden vonden een nieuw baasje en 52 konden weer worden herenigd met hun oorspronkelijke eigenaar;
  • In het asiel van Zuidwolde zijn in 2014 in totaal 825 katten opgevangen waaronder ruim 100 wilde katten. Van deze 825 vonden 558 katten een nieuw fijn thuis en 103 katten werden opgehaald door hun eigenaar. De 100 wilde katten zijn geholpen en weer terug gezet. (TNR)

Over asieldieren bestaan de nodige vooroordelen: in het asiel zitten alleen maar zielige, agressieve of zieke dieren. Echter, een asieldier heeft absoluut ook voordelen! Over het algemeen is er een ruime keus aan honden en katten en daarnaast hebben de medewerkers ervaring met de dieren, zodat er een zo goed mogelijke combinatie kan worden gemaakt tussen mens en dier qua karakter en bijvoorbeeld woonomstandigheden. Verder zijn alle dieren ingeënt, ontvlooid, ontwormd en gechipt. Katten zijn daarnaast ook nog gesteriliseerd of gecastreerd.

Tarieven voor plaatsing

Voor een asielkat betaalt u € 85,00, voor een kitten € 100,00 en voor katten ouder dan 10 jaar € 40,00. Voor een hond uit het asiel vragen wij € 140,00 (ongeacht de grootte of leeftijd van de hond), voor een pup tot 1 jaar € 165,-.

Tarieven voor afstand

Als u om één of andere reden afstand moet doen van uw hond of kat, dan vraagt het asiel daarvoor een tegemoetkoming in de kosten. 

Voor afstand van een kat vragen wij € 65,- en voor een hond (ongeacht de grootte) betaalt u € 85,-. Dit zijn de bedragen als de kat of hond nog een geldige enting heeft en het dier geen medische mankementen heeft. Als er nadat u het formulier ingevuld heeft contact met u wordt opgenomen zal dit besproken worden. U dient zich te legitimeren en, indien mogelijk, aan te tonen dat u de eigenaar van het dier bent. Voor het aanbieden van een afstandsdier kunt u de formulieren hieronder invullen. Als er sprake is van spoed kunt u rechtstreeks met het asiel bellen voor overleg.

Afstand hond

Afstand kat

Tarieven voor opvang

Indien uw hond of kat is weggelopen en in één van onze asielen terecht is gekomen, berekent het asiel voor de dagen dat uw huisdier is verzorgd de volgende tarieven: voor een kat € 5,00 per dag, voor een hond € 8,00 per dag. Als u het dier ophaalt dient u zich te legitimeren.

Volgens het Honden- en Kattenbesluit is het asiel verplicht alle binnengekomen dieren door een dierenarts te laten onderzoeken en in te enten. Het kan dus zijn dat dit ook met uw dier is gebeurd. In dat geval moeten wij deze kosten eveneens aan u doorberekenen. Het is dus raadzaam om uw huisdier te laten chippen. Als het dier dan bij het asiel binnen wordt gebracht, wordt u direct gebeld en hoeft het dier niet langer in het asiel te blijven dan nodig is.

Terugbrengen van een asieldier

Mocht u op een of andere manier genoodzaakt zijn uw asielhond of -kat terug te brengen naar het asiel, dan kan dat. Doet u dit binnen zes weken na plaatsing, dan brengen wij hiervoor € 20,- in rekening. U krijgt dan de rest van het door u betaalde plaatsingsgeld terug. Brengt u uw asielhond of -kat later dan 6 weken na plaatsing terug, dan betaalt u daarvoor het 'afstandstarief '.

Overleg over verlenging van de proeftijd is mogelijk. Leest u ook de plaatsingsvoorwaarden goed door om misverstanden en/of teleurstellingen te voorkomen.

Nazorg asieldieren

Indien u problemen heeft met het door u in huis genomen asieldier, dan kunt u altijd bij ons terecht voor raad en advies. Over het algemeen is er wel een oplossing te vinden. Hiervoor kunt u rechtstreeks met de asielen contact opnemen. Als er zich binnen twee weken na plaatsing medische problemen voordoen, kunt u zich wenden tot onze asieldierenarts. Wilt u in die periode met het dier naar uw eigen dierenarts, dan worden de kosten daarvan niet door ons vergoed.

Wilt u het werk van de asielen steunen? Word dan lid of donateur!
Bekijk hier welke vacatures we momenteel hebben in Dierenasiel Zuidwolde.